Voćne Sadnice Kajsija Mađarska Najbolja

Voćne Sadnice Kajsija Mađarska Najbolja

vocne-sadnice-kajsija

vocne-sadnice-kajsija-madjarska-najbolja

MADJARSKA NAJBOLJA je poreklom iz Mađarske. Ima bujno stablo. Plodovi su krupni od 50 do 55g, ogrugli. Cepaca, crveno obojena sa karakteristicnim pegama. Meso je narandžasto, dosta čvrsto, sočno, slatkonakiselo, aromatično i veoma kvalitetno. Vreme dozrevanja je polovina jula meseca. Rodna i tražena za stonu upotrebu i industrijsku preradu. Cveta kasno. Prilično je otporna na niske temperature prilikom cvetanja, a i tokom same zime.